Balder

Balder


                               2016


                         Efter: Bocelli

       Undan: Zpecial Lady - Zuidenwind

Han har fått sitt namn efter guden Balder ,"Den lysande", han var den ljusaste och vackraste av asarna och helt felfri.

Vi hoppas att han ska leva upp till namnet.