Briarius

Briarius


2017

Efter: Bocelli

Undan: Zpecial Lady - Zuidenwind

"Brio" som han kallas, är som sina storebröder, väldigt sällskaplig.

Här finns bara nyfikenhet och en önskan om att få vara med.